Kontakt
Undrar du något om Rosenlarv förlag? Vill du hylla, klaga eller komma med synpunkter på vår utgivning – pågående såväl som framtida – skriv till oss!
Allmänna frågor och recensionsexemplar: info@rosenlarv.se
Beställning av böcker till bokhandel: bok@rosenlarv.se

Vi som jobbar med Rosenlarv
Hilda Jakobsson
Åsa Sarachu
Maria Margareta Österholm

Manus
För närvarande har Rosenlarv tyvärr inte möjlighet att ta emot manus.