Kontakt
Undrar du något om Rosenlarv förlag? Vill du hylla, klaga eller komma med synpunkter på vår utgivning – pågående såväl som framtida – skriv till oss!
Allmänna frågor och recensionsexemplar: info@rosenlarv.se
Beställning av böcker till bokhandel: bok@rosenlarv.se

Vi som jobbar med Rosenlarv
Sam Holmqvist: moa@rosenlarv.se
Hilda Jakobsson: hilda@rosenlarv.se
Åsa Sarachu: asa@rosenlarv.se
Frida Skoglund: frida@rosenlarv.se
Maria Margareta Österholm: mariamargareta@rosenlarv.se

Manus
För närvarande har Rosenlarv tyvärr inte möjlighet att ta emot manus.