Välkommen

Rosenlarv är ett feministiskt förlag. Vi upptäcker storheter du inte trodde fanns och återutger böcker som borde ha blivit klassiker. Många författarskap har skuffats undan ur litteraturhistorien, trots hög kvalitet och samtida popularitet. Vi ger ut böcker som vi själva vill läsa och räddar dem ur glömska och biblioteksmagasin.

Aktuellt
Simone de Beauvoirs enda drama De onödiga munnarna (Les Bouches inutiles) är utgivet för första gången på svenska. Pjäsen hade premiär i november 1945 vid Théâtre des Carrefours i Paris.

Nyheter