Rosenlarvs dramatikserie

Tiden kring förra sekelskiftet var en guldålder för svensk dramatik. Trots detta har ett väldigt litet antal pjäser uppnått status av "klassiker" och överlevt till våra dagar.

Rosenlarvs dramatikserie är ett försök att uppmärksamma några av de pjäser som vi anser borde spelas oftare på svenska teaterscener. Pjäserna har getts ut i samarbete med Stockholms stadsteater och Riksteatern/Östgötateatern, som i projekten Modärna kvinnor respektive Spetsprojektet har satt upp pjäserna.

Till serien hör också en idé- och diskussionsbok om kvinnliga dramatikers plats i kanon och på teaterscenen: Är de här för att stanna nu?

I Rosenlarvs dramatikserie har följande pjäser kommit ut:
Räddad av Alfhild Agrell (1883)
Syskonbädd av Stina Aronson (1931)
Familjelycka av Anne Charlotte Leffler (1891)
Skådespelerskan av Anne Charlotte Leffler (1883)
Den smala vägen av Frida Steenhoff (1910)

Pressröster:
Tack och lov rör det på sig i litteratur- och teatersverige. Flera fruktbara samarbeten pågår för att aktualisera det moderna genombrottets kvinnliga dramatiker och författare som försvunnit ut ur kanon ned i bibliotekens och arkivens magasin. ... Förhoppningsvis kommer så många som möjligt att ta del av deras pjäser och texter framöver.
Tidningen Kulturen (länk)

I serien:
Syskonbdd
Skdespelerskan
Den smala vgen
Familjelycka
Rddad